Máy là lô công nghiệp Image IS

(1 đánh giá của khách hàng)

Mã sản phẩm  : IS 1420

Số trục ủi  : 1 trục

Kích thước  : 335,6 x 3000

Năng suất  : 2.5 – 11

Trọng lượng  : 1140

Kích thước  : 4056 x 820 x 1920