Máy giặt công nghiệp Fagor LR

Sản phẩm máy giặt công nghiệp Fagor LR  bao gồm :

– LR 10 với các mã  : ME , MV , MPC , MPE  MPAC

– LR 13 với các mã  : ME , MV , MPC , MPE  MPAC

– LR 18 với các mã  : ME , MV , MPC , MPE  MPAC

– LR 25 với các mã  : ME , MV , MPC , MPE  MPAC